LOT 2020→

Hlásím se z Chodova→ BVC Chodov

Neděle 24.05.2020
 

  Nabízím účast na letním ozdravném táboře s Akademií BVC Chodov (extraliga juniorek, extraliga kadetek, starší žákyně 1. osmička ČP, mladší žákyně Mistrovství ČR...)

→LOT proběhne na ZŠ Rotava nedaleko města Kraslice... Maximální kapacita jednotlivých turnusů je 36 míst... 

→ LOT proběhne ve spolupráci  BVC Chodov,  Kladno volejbal cz (extraliga muži...) a VK Tatran  Kraslice...

 

08.- 15.08.2020→ 1.- 3. třída ZŠ→ barevný mini

15.- 22.08.2020→ 4. třída a starší→ šestky

Podrobnosti naleznete→ ZDE

 

Trenér, gestor  Mgr. Šín Milan

→ 604 104 453

→ Akademie.Chodov@gmail.com

www.akademie-bvc-chodov.cz

Přehled článků na "barevkách"

"Lidé říkali, že jsem se změnil, ale..."

Lidé mi najednou začali říkat, že jsem se změnil, a chtěli abych se vrátil zpátky. Možná se cítili ohrožení, možná se báli, že se s nimi přestanu bavit. Naši přátelé změnu vnímají negativně...

Ráno s BAREVKAMA...

KAŽDÉ RÁNO S BAREVKAMA... Středa 6. července 2016; 5:35 hodin... Počínaje zítřkem Vás každé ráno čeká (9:00) Nový citát dne Gestoro zamyšlení k novému školnímu roku v Akademii Portrét...

Příměstský camp ve Skalici u České Lípy

Příprava na Přebor republiky v Brně 22.- 26. srpna 2016 Tento camp je náhradou pro děti z Akademie, které se nedostaly do České Kamenice (omezená kapacita)... Jedná se hlavně o Tučňáky ...

Letní soustředění v České Kamenici

L e t n í   v o l e j b a l o v ý   camp...  ČESKÁ KAMENICE 2016   13.- 20. srpna 2016   Čeká nás nesmírně náročné soustředění, náročné, ale pestré!!! Během sedmi...

Největší dárek, který můžete dát,...

R Á N O   S   B A R E V K A M A ... Středa 6. července 2016; 5:25 hodin Největší dárek, který můžete někomu dát je Váš čas, Vaše pozornost a Vaše láska. Nakupováním nejvhodnějších...

ÚKOLOVNÍK: Středa 28. června 2016

  To   d ů l e ž i t é   především... Středa 29. června 2016   Příprava Občasníku číslo 6 (LVC-PVC-Domácí příprava na LVC) První turnus LVC (zajištění turnusu)......

ÚKOLOVNÍK: Úterý 28. června 2016

  To   d ů l e ž i t é   především... Úterý 28. června 2016   Příprava Občasníku číslo 6 (LVC-PVC-Domácí příprava na LVC) První turnus LVC (zajištění...

ÚKOLOVNÍK: Pondělí 27. června 2016

  To   d ů l e ž i t é   především... Pondělí 27. června 2016 Česká Kamenice: mapování možností LVC 2016 Kontakt s rodiči děvčat ze 6. třídy Příprava Občasníku číslo 6...

Skalice u ČL: Příměstský volejbalový camp

  Příprava na Přebor republiky v Brně 22.- 26. srpna 2016 Tento camp je náhradou pro děti z Akademie, které se nedostaly do České Kamenice (omezená kapacita)... Jedná se hlavně o Tučňáky ...

Česká Kamenice: Letní volejbalový camp

  L e t n í   v o l e j b a l o v ý   camp...    13.- 20. srpna 2016 Čeká nás nesmírně náročné soustředění, náročné, ale pestré!!! Během sedmi tréninkových dnů stihnete...

BRNO: První širší nominace...

  P ř e b o r   r e p u b l i k y  v Brně... 16.- 18. září 2016 Chceš jet do Brna??? Prokaž svůj "hlad" po Přeboru České republiky!!! Přesvědč, že právě Ty jsi ten...

OH: Výsledky Přehazované 6.- 7. tříd

  O l y m p i j s k ý   výsledkový servis... Přehazovaná čtveřic  6.- 7. třída Sobota 25. června 2016; 6:56 hodin Pořadí TOP10    1. Petty  (7.B. ZŠ U...

OH: Výsledky BMV 4.- 5. tříd

  Oranžový minivolejbal 4.- 5. třída Čtvrtek 23. června 2016; 19:19 hodin Výsledkové zrcadlo...    1. Krchov Matěj+ Majcher Patrik (Les)    2. Schindler Jan+ Svoboda...

OH BMV: 4.- 5. třída- soupisky, HS

    O l y m p i á d a     4. d e n  ... B a r e v n ý  minivolejbal  4.- 5.třída... Čtvrtek 23. června 2016; 5:25 hodin V o l e j b a l o...

OH: Program 3. dne

  O l y m p i á d a   N o v ý   B o r ... Středa 22. června 2016 Lehká atletika.....   4.- 7. třída....  ZŠ U lesa Nový Bor...  P.Choděra ...

OH: Výsledky BMV 1. a 2. třídy

  O l y m p i á d a     3. d e n  ... B a r e v n ý  minivolejbal  1. a 2.tř... Středa 22. června 2016; 5:35 hodin   Úžasný turnaj,...

OH BMV: Soupisky 1.- 2. třídy; skupiny

  O l y m p i á d a     p o k r a č u j e  ... B a r e v n ý  minivolejbal  1. a 2.tř... Středa 22. června 2016; 5:35 hodin   Matematika... 1....

OH: program 2. dne

  O l y m p i á d a   N o v ý   B o r ... Úterý 21. června 2016 Lehká atletika.....   1.- 3. třída....  ZŠ U lesa Nový Bor...  P.Choděra  (08,30) Přespolní...

Přebor Čech v barevném minivolejbalu

  V ý s l e d k y   z Budějovic...  Zde  naleznete všechny barvy... V každé barvě (žlutá- oranžová- červená...) hrálo 49 družstev Děti z Volejbalové akademie překonaly ty...

OH: výsledky BMV 3. tříd

  O l y m p i á d a   z a č a l a ... ZŠ Náměstí Nový Bor dominovala... Pondělí 20. června 2016; 18:18 hodin... Výsledkové zrcadlo 3. tříd...    1. Šesták Filip+ Brych Lukáš...

České Budějovice 2016: Začíná novoborská pohádka...

  A k a d e m i e   s l a v í ... PŘEBOR REPUBLIKY V BAREVNÉM MINIVOLEJBALU   Začíná novoborská p o h á d k a ... Neděle 19. června 2016; 21:21 hodin Výsledková m a t e m a t i k a...

České Budějovice 1. den- hodnocení

  Č e s k é   B u d ě j o v i c e  2016 N o v ý   B o r   u m í ... Neděle 19. června 2016; 5:25 hodin... Bilance  našich družstev (vítězství-...

České Budějovice: 1. den- program

  České Budějovice 2016   Pořadatel:  VK České Budějovice a Český volejbalový svaz Termín 18. - 19. 6. 2016: sobota 18.6. 2016...

Vše probíhá tak, jak má...

  V š e   p r o b í h á   j a k   m á ... Sobota 18. června 2016; 6:46 hodin První radost jsem včera měl z toho, že jsme všichni (42) byli na správném místě a včas... Průjezd...

ÚKOLOVNÍK: pátek 17. června 2016

  DNES jedeme do Českých Budějovic... P á t e k  17. června 2016 Kontrola účasti v ČB Vyvěšení POKYNŮ na hlavní stránku Administrativa PČR České Budějovice Míče do Českých Budějovic...

Hurááá do Českých Budějovic...

  H u r á á á   do Českých Budějovic... Pokyny na Přebor České republiky... Odjezd: společným busem v pátek 17. 6. 2016 v 16:00 hodin z Náměstí Míru  Příjezd: v neděli 19. 6. 2016...

ÚKOLOVNÍK: čtvrtek 16. června 2016

  Z í t r a  vyrážíme směr Budějovice... Č t v r t e k 16. června 2016 Poslední ranní trénink Tučňáků (6,45- 7,45) Registrace u ČVS Kontrola účasti v ČB Administrativa PČR...

REKORDY AKADEMIE: Prstová s kontrolkou

  P r s t o v á   s   k o n t r o l k o u ... NAŠE REKORDY Z  p r s t o v é   mám  radost... Už máme splněný jeden červený limit (300 bodů)... Bao Dina Týna A jeden...

ÚKOLOVNÍK: středa 15. června 2016

  V pátek vyrážíme směr Budějovice... S t ř e d a   15. června 2016 Poslední ranní trénink Orlů (6,45- 7,45) Poslední tréninky Lvíčat Nový Bor(13,45- 15,30) Registrace u...

Boj o TRIČKA vrcholí...

  Souboj o poslední trička vrcholí... Závěrečný LOV BODŮ měsíce června... Účast na Polárkáči...  300 bodů (3 body do šňůry) Účast na Přeboru republiky v ČB...  1.000 bodů (5 bodů...

Poslední ranní trénink Orlů Nový Bor

  P o s l e d n í   orlí ranní trénink...   A d é l k a  jede... Středa 15. června 2016; 8:58 hodin Výsledky ranního turnaje...    1. Krchov Matěj+ Vlková...

LOV BODŮ v měsíci červnu 2016

  LOV BODŮ- měsíc červen 2016   LOV BODŮ v měsíci červnu 2016 Volejbalový test měsíce června 2016 VTM1: Prsty nad sebe Naplnění Desatera...

Skalický POLÁRKÁČ...

  P ř e b o h a t ý   skalický Polárkáč... Rekordní účast Ježků a Tučňáků... Úterý  14. června 2016 V ý s l e d k y ... Skupina A    1. Burián Vojtíšek+ Sýbová...

ÚKOLOVNÍK: úterý 15. června 2016

  V pátek vyrážíme směr Budějovice... Ú t e r ý   14. června 2016 Poslední ranní trénink Klokanů (6,45- 7,45) Poslední tréninky Ježků Skalice (13- 14- 15,30) Registrace u...

Poslední ranní trénink

  Poslední klokaní ranní  turnaj ... Zúčastnilo se 18 dětí... Úterý 14. června 2016;  9:19 hodin Matematika dnešního rána... Den: úterý 14. června 2016    Čas: ...

ÚKOLOVNÍK: pondělí 13. června 2016

  V pátek vyrážíme směr Budějovice... P o n d ě l í  13. června 2016 Poslední trénink Tučňáčků (14- 15) Ruším dnešní trénink  D- Lvíčat Nový Bor (16- 18)!!! Registrace u...

Závěrečné soustředění na ČB

  Skončila příprava na České Budějovice Zbývá už jen  p ě t   dnů... Sobota 11. června 2016; 16:46 hodin Ž l u t ý   t u r n a j ...    1. Krajmerová Simča+ Bao...

REKORDY: Prstová s kontrolkou

P r s t o v á   s   k o n t r o l k o u ... NAŠE REKORDY Z  p r s t o v é   mám  radost... Už máme splněný jeden červený limit (300 bodů)... Bao Dina Týna A jeden modrý...

Poslední, sladké soustředění před ČB

  P o s l e d n í   sladké  soustředění ... OTEVŘENÉ HERNÍ SOUSTŘEDĚNÍ...  PŘIJĎ SI   Z A H R Á T ...     Sobota 11. června 2016 Žlutý minivolejbal (9-...

SKALICE u ČL- volejbalová obec...

  S k a l i c e   u České Lípy      Obec plná    v o l e j b a l u ... Pátek 10. června 2016; 6:06 hodin Dnes mám jednání se starostou a s ředitelkou...

<< 50 | 51 | 52 | 53 | 54 >>

 


 

FOTOGRAFIE

VLADIMÍR NEVORAL

KALENDÁŘ

2019→2020

LIBERECKO 2020→030719.pdf

Krásné citáty pro Vás

 Pátek 20. září 2019 

Oleg, Helmut

Tajemství života ???

 

"Důvěra  

je jako papír. Jakmile ho jednou zmuchláš, už ho nikdy perfektně nenarovnáš"...

 

*Petr Havránek, Myšlenka v kapse

 

Deset statečných

ze 131 v Akademii...

  Skupina STATEČNÝCH se rozrostla o 10. člena→ Kačenku Hladíkovou...

ŽEBŘÍČKY

2018/2019

TRÉNINKY

2018/2019

PŘÍSPĚVKY

2018/2019

 

POMÁHAJÍ...

Akademii Nový Bor

GESOU z.s.

LASVIT s.r.o.

PRECIOSA

Město Kamenický Šenov

 

 

    

Město Nový Bor

Město Cvikov

Město Česká Lípa

TABULKY

KP Liberecka sžky 2019

1 Dukla Liberec "B"
2 Ještědská Liberec
3 TJ Turnov
4 Dukla Liberec "A"
5 Volejbalová akademie NB
6 BV Vratislavice "A"
7 Sokol Mnichovo Hradiště
8 Bižuterie Jablonec
9 Nové Město pod Smrkem
10 Loko Česká Lípa
11 USK Liberec
12 BV Vratislavice "B"
13 Törik Doksy
14 TJ Jiskra Nový Bor

 

TABULKY

Okresní přebor čtyřek 2019

1 Akademie NB "A" 63
2 Akademie NB "C" 55
3 Loko Česká Lípa "A" 53
4 Akademie NB "B" 50
5 UD Hamr- Stráž p.R. 47
6 Akademie NB "D" 43
7 Loko Česká Lípa "C" 43
8 Jiskra NB "C" 35
9 Loko Česká Lípa "D" 35
10 Akademie NB "E" 28
11 Jiskra NB "A" 26
12 Loko Česká Lípa "B" 26
13 Sokol M. Hradiště 15
14 Akademie NB "F"  9
15 Jiskra NB "B"  8
16 Jiskra NB "D"  7

 

TABULKY

Kvalifikace MČR mžci 2019

13.-14. dubna 2019, Česká Lípa

1 SKV Ústí n. L.
2 Slavia Liberec
3 Volejbalová akademie NB 
4 Aero Odolena Voda
5 Loko Česká Lípa
6 Volleyball Nymburk

Postup→MČR mžci...

32 družstev→postup 16 družstev

TABULKY

MČR mžci 2019→ Hradec Králové

 
1 VK Příbram
2 Dukla Liberec
3 Lvi Praha
4 České Budějovice
5 Znojmo
6 Ústí nad Labem
7 Frýdlant
8 Volejbal Brno
9 Slavia Liberec
10 Jirkov
11 Ostrava
12 Hradec Králové
13 Velké Meziříčí
14 Kolín
15 Kojetín
16 Akademie Nový Bor

Stehlík, Hladík A, Hladík D, Šmejkal, Flugr, Trnka, Pokorný, Burián, Kolč, Jeník

TABULKY

Žákovská liga 2019→ KONEC

1 Akademie- dívky 104
2 Vavřinec Kladno "A" 59
3 Volejbal Ústí n.L. "A" 58
4  Mnichovo Hradiště 48
5 VK Šanov Teplice 34
6 Akademie- kluci 30
7 Akademie Kam.Šenov 10
8 Volejbal Ústí n.L. "B" 7
9 Vavřinec Kladno "B" 7
10 Bižuterie Jablonec 4
  Schrödinger  4
12 SK Slavia Praha 2
13 TJ Jiskra Nový Bor 1

 Opravdu neskutečný náskok na 2. družstvo v pořadí→ 45 bodů... Vítěz kola získává 14 bodů... Akademie vyhrála z 8 kol hned 6...

Úradníková, Jarošová, To Tú Uyen, Tomašová, Tarabová, Němečková, Říhová, Pelcová, Šlamborová

TABULKY

Kvalifikace MČR mžky 2019

13.-14. dubna 2019, Kam. Šenov

1 BVC Chodov
2 Olymp Praha "B"
3 Volejbalová akademie NB 
4 ŠSK Demlova Jihlava
5 Baník Příbram
6 VK Sever Žatec
7 VAM Olomouc
8 TJ Žichlínek

Postup→MČR mžky...

40 družstev→postup 16 družstev

Děvčata Chlapci  
1 Dukla Liberec VK Příbram 1
2 Břeclav Dukla Liberec 2
3 Kralupy Lvi Praha 3
4 Studio Sport Praha České Budějovice 4
5 Olymp Praha B Znojmo 5
6 Frýdek- Místek Ústí nad Labem 6
7 Jirkov Frýdlant 7
8 BVC Chodov Volejbal Brno 8
9 KP Brno Slavia Liberec 9
10 Hlincovka Jirkov 10
11 Havlíčkův Brod Ostrava 11
12 Akademie Nový Bor Hradec Králové 12
13 Rtyně Velké Meziříčí 13
14 Loko Plzeň Kolín 14
15 Olymp Praha A Kojetín 15
16 Bílovec Akademie Nový Bor 1

TABULKY

MČR mžky 2019→ Bílovec

1 Dukla Liberec
2 Břeclav
3 Kralupy
4 Studio Sport Praha
5 Olymp Praha B
6 Frýdek- Místek
7 Jirkov
8 BVC Chodov
9 KP Brno
10 Hlincovka
11 Havlíčkův Brod
12 Akademie Nový Bor
13 Rtyně
14 Loko Plzeň
15 Olymp Praha A
16 Bílovec

Jarošová, Uyen, Tomašová, Pelcová, Tarabová, Wernerová, Pokorná Na, Říhová, Slávková, Němečková