Volejbalová akademie v Novém Boru a okolí...

 

Volejbalová akademie při TJ Jiskra Nový Bor (2016)

    Volejbalová Akademie byla založena  22. 02. 2016 při TJ Jiskra Nový Bor. Spoluzakladatelem tohoto mimořádného projektu byl dlouholetý trenér novoborského volejbalu  a znalec místního prostředí Radim Mitiska. Byl to právě on, kdo na prvopočátku vzniku Akademie pomohl především organizačně. Zajistil podporu TJ Jiskra Nový Bor, dojednal spolupráci se ZŠ v Novém Boru. Pomohl a zajistil materiální vybavení středisek... "Radime, to Akademie nikdy nezapomene. Děkujeme..." Po promyšleném náboru na jednotlivých školách (týdenní nábory), do kterého se zapojily všechny tři základní školy v Novém Boru a  ZŠ ve Skalici u České Lípy, byla postupně založena 4 tréninková střediska. Počet dětí v jednotlivých střediscích  se pohybuje mezi 30- 50…Na tomto místě je třeba poděkovat ředitelkám a řediteli za neskutečnou podporu Akademie při jejím vzniku... Jedná se o tyto ředitele: Mgr. Tomšovou Zuzanu (ZŠ náměstí Míru Nový Bor), Mgr. Jelínkovou Jiřinu (ZŠ Arnultovice Nový Bor), ing. Mgr. Ladýřovou Michaelu (ZŠ Skalice u České Lípy) a Mgr. Nováka Jindřicha (ZŠ U Lesa Nový Bor). Vyvrcholením spolupráce s TJ Jiskra Nový Bor byla silná a úspěšná účast Akademie na Přeboru ČR v barevném minivolejbalu v Brně (září 2016)...

Volejbalová akademie Nový Bor z. s. (2017)

   Po necelém roce spolupráce jsme zjistili, že se filosofie TJ Jiskra Nový Bor a vlastní řízení volejbalového klubu zásadně liší od představ Volejbalové akademie...  Proto se Volejbalová akademie  k 31. 01. 2017 osamostatnila (IČ 05714541). Zakládající trojicí Akademie jsou Šín Milan, Hladík David a Pokorný Jiří. Předsedou a gestorem celé akademie je Mgr. Milan Šín, který každodenně ve všech střediscích motivuje "akademiky" k trénování a hraní barevného volejbalu (zajímavé tréninky, nejrůznější soutěže, bodové žebříčky, testové žebříčky, bublony, turnajové okruhy…). Tréninkový proces a veškeré působení trenérského týmu směřuje ke kvalitnímu tělesnému, technickému i mentálnímu tréninku „akademiků“… Týmu Akademie se podařilo přitáhnout a udržet při BMV zajímavý počet dětí a současně vytvořit veledůležitý tým dospělých (16).  Tito bez nároku na odměnu pomáhají  trénovat a organizovat...  Početný tým Akademie (Hladík David- Hladíková Zdeňka- Nevoral Vladimír- Nevoralová Zdeňka- Pokorný Jiří- Buriánová Janina- Říha Vladimír- Jásek Jindřich- Ivaničová Petra- Kolč Michal- Trč Josef- Ujka Jakub- Lebrušková Míša- Jarošová Štěpánka- Bednářová Veronika) organizuje a zajišťuje i bohatý víkendový kalendář turnajů. V České Kamenici (start 2. února 2017)  podpořila vznik dalšího střediska Akademie (5.)  zást. řed. pro 1. stupeň Mgr. Kybalová Zdeňka

   Zájmový sportovní spolek Volejbalová akademie Nový Bor momentálně sdružuje cca 180 dětí, které se zúčastňují jak pravidelných tréninků (10 tréninkových skupin), tak i turnajových okruhů, které převážně organizuje právě Akademie.  Těchto okruhů se zúčastňují také  družstva z České Lípy (Loko), Skalice u České Lípy, Hamru u Jezera, Slovanu Varnsdorf, VAŠ Varnsdorf, VAŠ Rumburk, Jiskry Nový Bor, ZŠ Velký Šenov…  Akademie navíc připravuje na prázdniny (srpen 2017) tři týdenní letní ozdravné pobyty- soustředění (5.- 12.- 19.- 26. 08.2017) pro cca 90 dětí…

Nečekaně brzký úspěch na Přeboru České republiky v Brně

   Volejbalová akademie se v září 2016 po půl roce činnosti pohádkově úspěšně zúčastnila Přeboru České republiky v Brně. V Brně jsme měli 13 družstev a hra našich týmů získala trenérský obdiv kolegů... Akademie získala v té největší možné republikové konkurenci (nejlepší týmy z ČR: Praha- Brno- Ostrava- České Budějovice- Hradec Králové…) dvě přebornické medaile... Dvojice Anna Ryšavá a Kristýna Masaříková získala stříbrnou medaili ve žlutém minivolejbalu a dvojice Daniel Hladík a Vítek Haas získala díky horšímu celkovému poměru míčů (první tři družstva měla 2 porážky) bronzovou medaili v oranžovém minivolejbalu…

   Volejbalová akademie Nový Bor z.s. patří již nyní mezi nejpočetnější a nejkvalitněji pracující akademie volejbalu v České republice… Na Liberecku je srovnatelná pouze Akademie při Dukle Liberec…

Materiálové vybavení Akademie

   Jako každý sportovní spolek i Volejbalová akademie zajišťuje pro své členy sportovní vybavení pro tréninkovou činnost... Jde především o volejbalové míče...  Osamostatnění spolku znamená, že je potřeba zajistit kompletní vybavení hlavně míči, které se nakupují v základní cenové relaci 500Kč/ks (odlehčený míč pro menší děti) a 800 Kč/ks ( standardní volejbalový míč). Protože se trénuje ve více prostorech a městech (6 tréninkových prostorů), je potřeba více jak 100 ks míčů... Další největší náklady jsou spojené především s cestami na turnaje do jiných regionů, se zajištěním sportovního oblečení a s organizací letních volejbalových soustředění...

Koncepce Volejbalové akademie Nový Bor z.s.

   Cílem Volejbalové akademie  Nový Bor z.s. je  výkonnostní zviditelnění Nového Boru na volejbalové mapě České republiky.  VANB trénuje obousložkový (chlapci i děvčata) výkonnostní i masový volejbal. V našich řadách mají místo jak volejbalové talenty, tak i méně talentovaní milovníci této krásné míčové hry... Přes účast a učení v okresním přeboru (minivolejbal čtyřek, šestkový volejbal) a  krajský přebor míříme až do republikových soutěží již od kategorie mladších žáků a mladších žákyň (od sezony 2018/2019)…

   Základem pyramidy výkonnostního volejbalu na úrovni ČR je náborová středisková práce s početnou dětskou základnou ve věku 1.- 5. třída národní školy (více jak 200 dětí)… V současné době pracujeme v 5 střediscích, ale perspektivně počítáme s 6 až 7 středisky… Určitě chceme zapojit do projektu okresní město Česká Lípa mající 37.000 obyvatel... Nový Bor má cca 12.000 obyvatel... 

   A až nadstavbou jsou výkonnostní  tréninkové skupiny "akademiků". Skupiny, kde se tréninků zúčastňují docházející či dojíždějící dětí ze všech středisek... Tygřice (3. třída), Lvíčata (4.- 5. třída), mladší žáci, mladší žákyně (6.- 7. třída), starší žákyně- žáci (8.- 9. třída)

Finanční pomoc Akademii

   Pokud se jedná o sport a velkou skupinu nadšených dětí, peněz není nikdy dost. Je tedy těžké určit, jak velká částka by byla potřebná. Akademie bude vděčná za jakoukoliv i jednorázovou finanční podporu, která bude Akademii nabídnuta...

Sponzoring případně partnerství

   Volejbalová Akademie by uvítala i případný zájem o formu dlouhodobější spolupráce – partnerství. Pro případnou spolupráci nebo podmínky pro finanční podporu nabízíme  kontakt na předsedu  Volejbalové akademie Nový Bor  z.s. pana  Mgr. Milana Šína, který se rád osobně zúčastní případného jednání:

Mgr. Milan Šín

Mobil: 604104453

e-mail: Akademie.NB @ gmail.com

www.novybor-akademie-volleyball.cz

   Nahlédnutím na internetové stránky máte možnost vkročit do světa, který je pro děti a podporující dospělé zdrojem radosti a motivace ke sportu. Věřím, že všichni členové, trenéři a podporující rodiny si finanční příspěvek pro fungování spolku zaslouží a budou za něj vděčni. Volejbalové stránky navštěvuje široká spřátelená komunita Akademie. Denní návštěvnost akademické komunity (rodiče a děti) se pohybuje kolem 200 unikátních návštěv (200 různých PC)…

   Za přízeň, pomoc a finanční podporu Volejbalová akademie ráda zveřejní na webových stránkách, případně sportovním oblečení logo podporující firmy:  Lasvit Nový Bor s.r.o. či  Intedoor Cvikov  s.r.o. a zařadí i další firmy mezi spřátelené... Při partnerství se může objevit sponzorský název firmy i v názvu soutěžních týmů (VA Lasvit Nový Bor z.s...)

V případě jakýchkoliv dotazů Vám budu nápomocen…