LOV BODŮ- měsíc červen 2016

LOV BODŮ- měsíc červen 2016

 

LOV BODŮ v měsíci červnu 2016

Volejbalový test měsíce června 2016

VTM1: Prsty nad sebe

  • Naplnění Desatera správného odbíjení prsty
  • Počet odbití nad sebe ve šňůře
1.třída...  10- 15
2.třída...  15- 20
3.třída...  20- 25
4.třída...  25- 30
5.třída...  30- 40

VTM2: Prstová ve dvojici přes síť

  • Nad sebe a přes síť  (2 odbití)
  • Kontrolka je vysoká alespoň půl metru
1.třída... 10- 15
2.třída... 20- 30
3.třída... 40- 50
4.třída... 60- 70
5.třída... 80- 100

KTM1: švihadlo- dvojšvihy ve šňůře

  • Většina tříd má na modrý limit (200 bodů) 1 dvojšvih
  • Ve šňůře se nesmí přestat točit švihadlo...
1.třída... 1- 2
2.třída... 1- 2
3.třída... 1- 2
4.třída... 1- 3
5.třída... 2- 4

KTM2: švihadlo- běh

  • Co krok, to přeskok švihadla
  • Meziskok je chybou
1.třída...   3- 6 m
2.třída...   6- 9 m
3.třída... 12- 18 m
4.třída... 18- 24 m
5.třída... 18- 27 m