REKORDY: Prstová s kontrolkou...

REKORDY: Prstová s kontrolkou...

 

P r s t o v á    s kontrolkou roste...

N A Š E   R E K O R D Y

Vládne Vikina...

Středa 8. června 2016; 16:16 hodin...

Ž e b ř í č e k . . .

   1.Štysová Viktorka...............  36x

   2.Nováková Jarmilka..........   34x

   3.Bao Dina Týna.................   29x

      Krchov Matěj....................   29x

   5.Borská Viktorka................   26x

   6.Šolínová Maruška.............   23x

   7.Koudelková Eliška............   18x

      Burián Vojtěch..................   18x

   9.Janouch Tomáš................   16x

 10.Hladík Daniel....................    13x

 11.Štichhauer Danny.............    10x

Výkony deset a lepší... Už jsme se dostali přes třicítku...